Školu bojového umění založil Josef Osička v roce 2008. Tato škola má sídlo v Prušánkách a od roku 2020 působí taktéž v Lednici. Zaměřuje se na výuku jiu jitsu a sebeobrany. V současné době je tato škola součástí  Českého svazu jiu jitsu a Asociace bojových a duchovních umění. Dále spolupracuje s okolními oddíly, trenéry a instruktory různých bojových stylů. Pořádá pravidelné semináře bojových umění a taktéž vede semináře pro okolní základní školy.  V současné době má více jak  sto pravidelně trénujících členů a členská základna stále roste. Snahou této školy je přizpůsobit  trénink pro všechny členy bez rozdílu věku nebo fyzických dispozic.  Tudíž je otevřená všem slušným lidem, kteří si chtějí přijít zacvičit a přitom se naučit bránit.

JIU JITSU

JIU JITSU – v překladu „jemné umění“ je velmi staré japonské bojové umění, jehož kořeny sahají až za hranice této země. Bylo založeno na technikách neozbrojeného boje, které měly za cíl vytvořit z těla samuraje dokonalou zbraň. O jeho původu se vede mnoho teorií a dohadů. Nicméně je možno dojít k závěru, že se jedná o staré japonské samurajské umění, jehož historie sahá až 2000 let zpět. Nabylo své systematické podoby v druhé polovině 16. století a v současné době je jiu jitsu rozšířené v mnoha zemích. Řeší téměř všechny střetné situace v boji beze zbraně. Na základech jiu jitsu byla vytvořena mnohá další bojová umění, kdy mezi nejznámější patří aikido, judo a taktéž některé styly karate, jako třeba wado ryu. V současné době je začleněno do výuky mnoha armádních a policejních složek.

Samotný trénink bojového umění dává svým cvičencům více, než zpočátku sami očekávají. Mezi pravé hodnoty lze jednoznačně zařadit tělesný pohyb a tím udržení kondice, síly, obratnosti a rychlosti, dále rozvoj sebeobrany a překonávání strachu z fyzického střetu, rozvoj vůle, která se promítá do všech odvětví běžného života, umění potlačit vlastní bolest, psychická odolnost vůči stresu a fyzické zátěži, sebedůvěra, koordinace pohybů a částečnou znalost anatomie lidského těla. Dále děti, ale i dospělí v oddílech vnímají pocit přátelství, disciplíny, sounáležitosti, skromnosti a pravidla hygieny duše i těla.

SEBEOBRANA

Při nácviku sebeobrany se zaměřujeme na procvičení jednoduchých, rychlých a efektivních technik. Řešíme všechny možné konfliktní situace, které můžou v reálném napadení nastat. Učíme se bránit útokům beze zbraně i se zbraní, vyproštění ze všech možných sevření, úchopů v postoji i v leže  na zemi.